Predikningar II – Medeltida mystik

244 kr

Artikelnr: 9789177770558 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 206 Format: | Översättare: | Övrigt:

Ny reviderad andra upplaga

Beskrivning

Beskrivning

Dominikanmunken Mäster Eckehart (1260–1328) räknas som västerlandets främste mystiker. Hans utomordentliga andliga erfarenheter kopplade till ett skarpt intellekt och en virtuos språkkänsla har gjort honom till en allmänt erkänd auktoritet och en mästare i det inre livets teologi och filosofi. Det nutida intresset för Mäster Eckehart är ökande. »Eckehart är en tänkare för alla tider och alla människor, för lärd och olärd, för huvud och hjärta«, skrev redan Hans Larsson i förordet till den första Eckehartöversättningen 1922. Genom den här föreliggande volymen, som innehåller 36 predikningar, fullbordas en serie texter av Mäster Eckehart (serien innehåller dessutom Predikningar I och Undervisande tal, Artos 2007) som Bertil Brisman översatt. Medeltida mystik – predikningar II utkom i sin första upplaga 1987 och ges här ut i ny reviderad språkdräkt.