Mose liv

174 kr

Artikelnr: 9789175805382 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 160 Format: | Övrigt:

I översättning och med inledning och kommentar av Sten Hidal

Beskrivning

Beskrivning

Gregorios av Nyssa (ca 332–395) bildade tillsammans med Basileios den store och Gregorios av Nazianzos den krets som kallas de kappadokiska fäderna. Få teologer har varit så inflytelserika som dessa. Särskilt har Gregorios av Nyssa genom sin skarpsinniga syntes av teologi och filosofi varit av stor betydelse för den östkyrkliga traditionen allt framgent. Gregorios var särskilt framstående som mystiker. Hans biografi över Mose, Mose liv, är en mystikens klassiker, som nu för första gången görs tillgänglig på svenska i en översättning från grekiskan. Här framställs Mose som en lärare i mystik, som leder sitt folk allt djupare in i gudskunskapens hemligheter. Men författaren gör också rättvisa åt den bibliska mosegestalten, och skriften ger en god inblick i fornkyrkans bibelutläggning, som har varit av stor betydelse ända fram i vår tid.

Sten Hidal är professor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds Universitet och har i sina forskningar sysslat med fornkyrkans bibelutläggning. Han har tidigare givit ut bl a Efraim Syriern, Hymnerna om paradiset (Artos, 1985, 2009).