Källor – den kristna spiritualitetens ursprung

268 kr

Artikelnr: 9789175802589 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 374 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den kände ortodoxe teologen Olivier Clément har här sammanställt och kommenterat ett stort antal texter från efterapostolisk tid till omkring år 600, alltså den tid vi brukar kalla kyrkans guldålder. De vittnar samstämmigt om hur dessa generationer av kristna kunde förena insikter i de bibliska texternas djup med ett filosofiskt kunnande och med en glödande hängivenhet, som genomsyrade deras liv.
Men boken är inte en tillbakablick. Clément har i sina kommentarer och reflektioner en suverän förmåga att visa på en fruktbar väg för nutidens kristna mot enhet och förnyad insikt i de egna källorna, i vad den kristna tron är. Men också den icke-troende kan gripas av den poetiska skönheten i många texter, och av den djupa kärleksfullhet som vi här möter inför människolivets alla villkor.

… skall ni läsa en andlig bok de
närmaste tio åren, välj denna …
Peter Halldorf i Pilgrim

Jag hoppas verkligen att teologer, präster och
pastorer tar del av Källor för att få ett djupare
perspektiv på sin kristna tro.
Doc. Per Beskow

Källor är en märklig bok. Den är inte bara
den i särklass bästa introduktion till den tidiga
kyrkans teologi jag läst utan också en handfast
hjälp till en genomreflekterad och djup tro
i nutiden. Här förenas filosofi och mystik på
ett i vår tid sällsynt sätt.
Prof. Samuel Rubenson