Den outgrundlige

156 kr

Artikelnr: 9789175805856 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 90 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Johannes Chrysostomos (349–ca 407) var den tidiga kyrkans främste predikant. Han hade inte bara en djup kunskap om Skriften, han var också väl tränad i retorikens konst, och hans predikningar utformades till verkliga mästerstycken. Det var inte utan skäl som han fick namnet Chrysostomos (»Guldmunnen«). De fem homilierna som presenteras här har tillkommit under en teologisk konflikt, men de har ett långt större intresse. Johannes diskuterar ingående om eller vad vi kan veta om Gud, och om gränserna för människans vetande, också om henne själv. Det är frågor som återkommer också i nutiden. Boken har översatts av teol dr Olof Andrén, som under en lång rad av år har översatt de grekiska kyrkofäderna.