Tillbaka

Det rena hjärtat – om själens djärvhet i kampen för det rena hjärtat

133 kr

Artikelnr: 9789175804682 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 147 Format: | Övrigt:

2:a upplagan. Del 1 i en serie om 3

Beskrivning

Beskrivning

Johannes Cassianus (död ca 430) är en av de viktigaste förmedlarna av de första kristna munkarnas erfarenheter. Bredvid Bibeln var han den kanske flitigast lästa andliga vägvisaren under gott och väl tusen år. Ett utdrag ur hans texter som här för första gången presenteras på svenska utgör därför inte bara ett dyrbart andligt arv utan är också viktiga för förståelsen av djupa tankemönster i vårt västerländska medvetande. Här möter vi de dödssynder och lidelser genom vilka själens fiende söker få människan på fall men också ett oavbrutet framhållande av Guds översvallande nåd. Det handlar om kampen för att nå ett rent hjärta. Det paradoxala är att hans texter fortfarande är så aktuella – betydligt mer utmanande och tröstande än det mesta som skrivs för att tala till ”dagens” människa. Här möter vi en person som vet vad han talar om och vet vad han vill. Han har själv tagit emot beprövad och pålitlig undervisning, han har själv gått vägen, han vet att den är lång. Han har också fått förmågan att både avslöja vari hindren består och samtidigt inge mod och lust att gå vidare.
Översättare är Ingmar Svantesson, OSB, katolsk präst och benediktinmunk och Georg Wallerstein, präst i Svenska kyrkan.