Visar 31–57 av 57 resultat

Show sidebar

Nära

Måltid

Med blicken österut – Hyllningsskrift till Per-Arne Bodin

Ikon och ekfras

Trons sanning och glädje

Jordens salt

Gläd Dig, Du som födde Ljuset – Huvudmotiv i Gudsmodersikonografin

Bruken av Bysans

Breviarium av Patriarken Nikeforos

Trons mysterium – en introduktion till den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet

Ljus av Ljus – Teologiska texter

Källor – den kristna spiritualitetens ursprung

Nyttiga ord

Det sanna och det goda och det sköna. Dimensioner i Pavel Florenskijs ontologi

Den ortodoxa kyrkan

Världen som ikon

Jesus – Enkla betraktelser över frälsaren

Skruden och nakenheten. Essäer om Ryssland

Ljusets Källa – trettion andliga hymner

Serafim av Sarov

Och på en enda kyrka

Historien och evigheten.

Kristus är uppstånden – Ortodoxa hymner för stora fastan och påsken

Lovsång till livet och förnuftets filosofier (En läsning av Bröderna Karamazov)

Östkyrkor i Sverige

På ett litet men vilar ett helt millennium – Andliga tal & privatfilosofisk mottagning

Kyssen i Ryssland