Ikon och ekfras

265 kr

Artikelnr: 9789175806327 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 266 Format: | Övrigt:

Bildark i färg 32 sidor.

Beskrivning

Beskrivning

Vad säger den ortodoxa kyrkans ikoner oss och vår tids författare? Vad betydde de en gång för betraktarna i Bysans? Är det möjligt att inte bara måla utan också skriva en ikon? Ur ett intermedialt perspektiv, där olika konstarter möts, studeras i Ikon och ekfras det slags levandegörande beskrivningar som alltsedan antiken kallats ekfraser. De visar hur ikonerna upplevts och tolkats i olika tider. Dessutom undersöks hur den bysantinska ikonteologin kommit till användning inom västlig postmodern teori, hos inflytelserika tänkare som Baudrillard och Kristeva. Svenska författare, bland andra Lars Gyllensten, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Ingemar Leckius, möter här kyrkofäder och heliga dårar. Bokens avslutande del tar upp bysantinska perspektiv i Gunnar Ekelöfs diktning, med början i ett folkligt grekisk-ortodoxt påsknattsfirande.

Helena Bodin är litteraturvetare vid Stockholms universitet och Newmaninstitutet i Uppsala och intresserar sig särskilt för relationerna mellan modern och ortodoxt kristen, bysantinsk kultur. Tidigare har hon publicerat Bruken av Bysans (Norma 2011) och Hjalmar Gullberg och bysantinismen – »som paradoxer i tid och rum« (Norma 2002) samt redigerat Byzantine Gardens and Beyond (Uppsala universitet 2013).