Nyhet

Sven Thidevall i tidningen Dagen

Kyrkohistoriska forskaren Sven Thidevall intervjuas i Dagen om den så kallade djävulsstriden.…

Biskopen fascineras av djävulsstrid
Örebro. Hur kunde Dagens Nyheter i maj 1909 i triumf proklamera att djävu­len var avskaffad? Vad var moti­ven? Vad ledde det till? Och vad betyder det för oss i dag? Läs hela artikeln här…