Nyhet

Recension i Dagens nyheter

Boken Skiftet – Vikingatida sed och kristen tro recenseras i DN.…

Kristendomen kom underifrån
Det var vikingatidens lägre stånd som kristnade det blivande Sverige. Det tog drygt ett sekel, medan danskar och norrmän kristnades i ett nafs genom skarpa kungliga påbud. En förklaring till att det drog ut på tiden hos oss var en svag kungamakt, klena biskopar och en jordrik bondearistokrati som såg sin makt hotad av den kristna kyrkan, som ställde krav på arv, skatt och donationer. Läs hela recensionen här…