Nyhet

Boken Jesus och Muhammed uppmärksammas

Tidningen Dagen recenserar Johannes Sandgrens bok Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden…

Dialogen – den svåra, den i dag så tunga – är oundgänglig, skriver Taizébrodern Johannes Sandgren i sin bok Jesus och Muhammed – Den sannare gudsbilden … Läs hela recensionen…