Nyhet

Recension av Justinus Martyren

Justinus Martyren (ca 100-167) är en av de tidigkristna tänkare som tog som sin uppgift att förklara och försvara den kristna trons innehåll och praxis för sin icke-kristna omvärld…

Hans två Apologier samt Dialogen med juden Tryfon är viktiga vittnen om den kristna skrifttolkningen, troslärans utveckling och den tidens liturgiska praxis, och dessa skrifter har inspirerat teologer ända till våra dagar. T.ex. i Katolska Kyrkans Katekes finns det åtta citat av eller hänvisningar till Justinus. Läs hela recensionen…