Visar 1–30 av 245 resultat

Show sidebar

Psalmernas värld – Tre studier i 1695 års psalmbok

St Ansgars kyrka i Uppsala

Gudstjänstens mening

Den som hör er, han hör mig

Svenska kyrkan samma kyrka?

Änglar kring mitt hus

Kamp med förnuftet

Kyrka i nytt landskap

Bör vi benämna eller ignorera det obenämnbara

Om Bibel 2000 och dess tillkomst

Ordet är dig mycket nära

Predikan – i tid och otid

Kontinuitet och förnyelse

Förnyelse – förbistring – försoning

Bo Giertz – Om prästämbetet: uppdragets teologi

I allt älska och tjäna – Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag

Den profetiska rösten – Om teologins otidsenliga uppdrag

Från konflikt till gemenskap

Kampen om samhällsreligionen – Dagens Nyheters djävulskampanj 1909

Herrens verk i många heliga aktiviteter

Mellan tid och evighet – Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan

Sök Babylons fred – Om kyrkans identitet och politiska engagemang

Perspektiv på kyrkans år

När murarna föll – Min katolska uppväxt

En katolsk liturgi för en katolsk kyrka

Om trons källa och mönster

Guds åker? Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige

Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv

Bortom protestantismen

Psalm, hymn och andlig visa – Hymnologiska studier