Prästen i kyrkan

197 kr

Artikelnr: 9789177770268 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 138 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

En grupp präster har kommit samman för att dels sinsemellan samtala om innebörden och innehållet i sitt uppdrag att vara präster, dels dela med sig till oss andra av sina erfarenheter, visioner och tillkorta­kommanden i de församlingar där de finns i sin tjänst. Det är ett hälsotecken att dessa församlingspräster ut­manar oss andra att tänka över vår vardag och söndag just som präster, vigda att leva i vår Herres Jesu Kristi efterföljd. På ett eller annat sätt lever de med vissheten att de är infogade i ett katolskt (allmänkyrkligt) arv.

»I en kristid är den här boken en glädjebok, en uppmuntranshälsning!« Ur förordet av ärkebiskop em. Gunnar Weman

Medverkande: Marco Aldén, Judith Fagrell, Markus Hagberg, Sr Inger Johnsson, Lisa Linderoth, Mikael Löwegren, Jakob Tronêt och Miriam Wredén Klefbeck