Martin Luthers egna toner och ord om musik

197 kr

Artikelnr: 9789177770329 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 144 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Wittenbergreformatorn Martin Luther har efterlämnat tusentals sidor av brev, traktater, polemiska skrifter, poesi, lärda kommentarer och strödda anteckningar. Som en röd tråd genom dessa skrifter går olika typer av reflektioner och utläggningar om musikens betydelse för Luther personligen, för det samhälle och den kyrka han verkade i, samt inte minst i vad han uppfattade som skapelsens musikaliska ordning, utgiven före all tid och rum. Till detta kommer Luthers och den vidare Wittenbergkretsens omgestaltningar av liturgiska och musikaliska bruk från olika medeltidstraditioner, och hans egna praktiska ton- och textskapelser – en betydande mängd melodier och enstaka flerstämmiga kompositioner, varav vissa är mycket berömda och ofta sjungna världen över, medan andra är helt okända för de flesta i dag.

I den här boken presenterar Mattias Lundberg de olika musikaliska sidor vi möter i Luthers författarskap, och utvecklar deras historiska betydelse intill vår egen tid ett halvt millenium senare. Bokens första del är en överblick av reformatorns teoretiska, filosofiska och teologiska musikvärld, till hans musikaliska preferenser och värderingar, samt av hans eget musicerande och komponerande. Bokens andra halva återger ett urval originaltexter som på olika sätt berör musik och illustrerar Luthers särpräglade och ofta fascinerande musiksyn. Många av texterna återges här för första gången i svensk översättning, med kommentarer, analyser och musikhistoriska anmärkningar.