Kristusmysteriet – Liv genom död

223 kr

Artikelnr: 9789177770220 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 173 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Trots att lärjungarna hade förnekat och övergett den Korsfäste kom de till insikt om att denne Jesus offrat sig för att världen skall leva. Genom att läsa skrifterna och bryta brödet förstod de att döden har förvandlats till liv och mörkret till ljus, och att ordet har blivit kött. Med början i passionshistorien undersöker John Behr i Kristusmysteriet hur vi kan rannsaka skrifterna för att möta Kristus; i detta möte slås vi av insikten att det är för detta vi är skapade – vilket öppnar nya perspektiv på skapelsen, fallet, synden och frälsnings- historien. Han förklarar också hur Kristus föds i dem som föds på nytt i kyrkan, »Jungfrumodern«; därigenom blir vi sanna män- niskor, skapade efter Kristi bild – inkarnationen fortsätter när vi ärar Gud med vår kropp.

Genom att återvända till den tidiga kyrkans egna sätt att bedriva teologi vill John Behr hjälpa läsaren att närma sig Kristi mysterium på samma sätt som de första kristna. Kristusmysteriet innehåller en dynamisk vision av den kristna teologin som vill utmana och förvandla sättet på vilket teologi bedrivs i dag. Boken erbjuder lösningar på många av problemen som finns med de senaste århundradenas bibelteologi.

John Behr är professor i patristik vid St Vladimir’s Theological Seminary i New York.

»Kristusmysteriet innehåller häpnadsväckande insikter i den sanning, ja, de många sanningar som finns i evangeliet om Guds Son, den korsfäste Herren.« Protopresbyter Thomas Hopko Dekanus St Vladimir’s Theological Seminary

»Denna otroligt välgjorda och välunderbyggda introduktion till den kristna teologin är briljant … Det finns inte tillräckligt med superlativer för att göra den rättvisa.« Fader Andrew Louth Professor i patristik och bysantinska studier, University of Durham