Mannen som flyttade horisonten

333 kr

Artikelnr: 9789177770510 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 481 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

En av den svenska kyrkans tveklöst största ledare under 1900-talet är Yngve Brilioth. Han kom till Uppsala för att studera och mötte där ärkebiskopen Nathan Söderblom. Denne tog honom i sin tjänst som sin personlige sekreterare. Med tiden kom han också, genom sitt äktenskap med Brita Söderblom, att bli dennes svärson. Världen och synen på Kristi kyrka öppnades alltmer för honom i tjänsten hos Söderblom. Denna upptäckt tog honom till Church of England där han allt mer kom att leva sig in i ”the Glory of the Sacrament”, något som kom att få central betydelse för hela hans gärning och för den svenska kyrkan. Yngve Brilioth inte bara fick en ny horisont, han var själv med om att flytta den. I denna bok följer vi honom från prästgården i Västra Eds församling, via ärkebiskopsgården i Uppsala till teologiskt författarskap i Åbo, och domprostgården i Lund.

Maria Eckerdal har doktorerat på avhandlingen En katolsk liturgi för en katolsk kyrka. Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942.Vidare har hon skrivit Slaget om kyrkan. Yngve Brilioths ecklesiologiska och kyrkopolitiska strävanden 1931–1958.