Fri att tjäna – Ledarskap i Jesu efterföljd

274 kr

Artikelnr: 9789177770688 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 308 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Det här är inte en bok för att ytterligare höja kompetensnivån så att vi kan pressa oss att bli ännu bättre ledare och leverera ännu mer resultat. Det är en varsam vägledning tillbaka till den källa som alltför ofta har blivit skymd och övertäckt av både sekulära och andliga ledarroller.

Hur kan vi leda andra om vi inte ens har makten över våra egna liv? Vad är skillnaden mellan gåvobaserat och relationsbaserat ledarskap? Vad betyder självkänslan för vårt ledarskap? Är kyrkan ett projekt vi håller uppe med våra ansträngningar, eller en modersfamn att vila i? Hur formas ledare? Hur kan predikan komma loss ur prestationskampen? Vad väger tyngst: synliga resultat eller att följa Kristus?

Det är några av de frågor som den här boken behandlar. Den bygger på författarens arbete under 30 år med retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare, ett arbete som växte fram i spåren av hans förra bok om ledarskap, Vägvisare.
Utifrån dessa erfarenheter tecknas här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, med kanske större utmaningar till kyrkan än någonsin.

Magnus Malm arbetade under 1970- och 80-talet som journalist och var redaktör för den ekumeniska tidskriften Nytt Liv under 15 år. Sedan 1990 har han arbetat med ekumeniska retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Detta är hans tolfte bok. Tidigare titlar är bl. a. Vägvisare, en bok om kristet ledarskap (Cordia), Ett hjärta större än världen, att följa Jesus enligt Bergspredikan (Libris) och Kännetecken, att söka Guds närvaro i en kaotisk tid (Artos).