Kvinnor och andlighet i norr

240 kr

Artikelnr: 9789177770534 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 211 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria. Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro: ”Lappkvinnan Margareta” som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och ”Lappflickan Maria” som har tillmätts en avgörande betydelse för Lars Levi Laestadius andliga genombrott vid 1800-talets mitt. Laestadianismen är ett återkommande tema. Det framträder i en studie av mäns och kvinnors roller inom Lyngen-laestadianismen i Norge, liksom i artiklar om Maria Ventus och Julia Svedelius författarskap, som har förankring i Österbotten respektive Tornedalen. Två av bidragen tar sig an kända skönlitterära författare. Det ena rör spänningen mellan Eros och Agape i Sara Lidmans Jernbaneepos, medan det andra behandlar representationer av mystikens vishetsideal Sofia hos Lars Ahlin. Boken Kvinnor och andlighet i norr inleds med att Tuulikki Koivunen Bylund reflekterar över sina erfarenheter som kvinnlig forskare och präst. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och boken har tillkommit i samarbete mellan forskarnätverket REHN (Religious History of the North) och Luleå stiftshistoriska sällskap.

Daniel Lindmark är verksam som professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet och Jan Samuelson är professor i historia vid Mittuniversitetet.