Liknelser och Läsningar

235 kr

Artikelnr: 9789175807232 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 308 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013

Varje söndag och kyrklig helgdag predikas det över bibeltexter i kyrkor runt om i Sverige. Löpande publiceras texter till predikanters hjälp. Hur dessa predikoutkast hanterar de bibeltexter som de utgår från är i stort sett outforskat. I denna studie belyses receptionen av liknelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast i Svensk Kyrkotidning och Svensk Pastoraltidskrift 1985–2013.

Det visar sig att de broar till samtiden som utkasten slår i hög grad vilar på summeringar inom liknelserna och på traditionella liknelsetolkningar men mindre på själva liknelsetexterna eller på genomtänkta uppfattningar om liknelser. Studiens författare ser liknelsernas syfte som att åskådliggöra men också egga till vidare tänkande – ett tänkande som kommer liknelserna närmare genom att bygga väl så mycket på händelserna som på liknelsernas gestalter.

Magnus Evertsson är präst i Lunds stift sedan 1994. Liknelser och läsningar är hans avhandling för teologie doktorsexamen i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Omslagsbilden visar evangelisten Lukas från predikstolen i Färlövs kyrka.