Nathan Söderblom och hans tid

310 kr

Artikelnr: 9789175806556 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 504 Format: | Övrigt:

Boken är översatt av Erik Aurelius och Ludvig Berggren

Beskrivning

Beskrivning

Nathan Söderblom (1866–1931) var under 1900-talets tre första decennier en av Västerlandets mest fascinerande och inflytelserika gestalter, internationellt betydande både som religionshistoriker, teolog och kyrkoledare. Han etablerade »det heliga« som religionens grundbegrepp och han inledde en ny tid i kyrkornas förhållande till varandra genom det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Alltifrån första världskrigets början engagerade han sig outtröttligt för fred och humanitär hjälp och tilldelades för detta Nobels fredspris 1930.

Detta är den första vetenskapliga biografi som skrivits om Nathan Söderblom. Här behandlas och bedöms allt väsentligt i hans skriftliga produktion och kyrkliga verksamhet. Hans livsverk inordnas i sin tids vetenskapliga och allmänkulturella diskussionsläge, och hans betydelse för sociala, politiska och kyrkliga förhållanden klargörs. Resultatet är en levande bild av hela denna brytningstid, som den framträdde för hans vakna blick.

Författaren Teol. dr. Dietz Lange är professor em. i systematisk teologi vid universitetet i Göttingen, Tyskland.