Destination Rotterdam

179 kr

Artikelnr: 9789175807171 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 118 Format: | Övrigt:

16 sidor bildark i färg

Beskrivning

Beskrivning

»Sjömanskyrkan är ok, den tillhör ju oss!« säger sjömannen vid ett av Anders Blomstrands många fartygsbesök på svenska båtar i Rotterdam. Då, på 1960-talet, var den världens största hamn och svenska handelsflottan var då stor. Många var de unga och äldre sjömän, som var med i Svenska sjömanskyrkans verksamhet vid fartygsbesök, idrottsutövningar, sjukbesök och den kyrkliga hemmiljön med gudstjänster och samkväm. Att få hjälp att ringa hem efter lång sjötid och att ha någon att tala mellan fyra ögon med var en trygghet.

Författaren ger en levande bild av sjömanskyrkans verksamhet med stöd av bl.a. dagboksanteckningar. Sjömansoriginal, sjömansvigslar, glada högtider, svåra olyckor m.m. är med i skildringen av livet vid en svensk sjömanskyrka. Det handlade om hela människan till kropp och själ. Mycket av detta är nu historia, efter sjöfartens genomgripande förändringar.

I sitt förord skriver f.d. universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén, själv ass. sjömanspastor 1949–50 i London och Antwerpen, bl.a. följande: »Boken Destination Rotterdam är en värdefull redovisning av en sjömansprästs villkor, erfarenheter, arbetsmetoder och möten med sjöfolk och svenskar i utlandstjänst eller som turister under 1950- och 60-talen. Därför är det en lärorik dokumentation av en tidsperiod som nu tillhör det förflutna.«