Kyrka i olika meningar – kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer

262 kr

Artikelnr: 9789175806150 Kategorier: , Författare: || Förlag: | Antal sidor: 532 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den här boken ställer frågor om vad kyrkorna gör, hur de gör, vad de gör och varför de inte gör vad andra gör. Den är tänkt som ett redskap för präster, församlingsledare och deltagare i olika studiegrupper som samtalar om kyrka, tro och livstolkning.

Det unika med denna textsamling är att den i form av en kommenterad läsebok spänner över en stor bredd av ämnen. Texterna, samlade i sex större avsnitt, hör företrädesvis hemma under 1900-talets senare del. De har hämtats från svensk skönlitteratur och predikningar liksom från debattinlägg om bl. a. ekologi, kyrkomusik, enhetssträvanden, religionssociologi och gudstjänstförnyelse.

Efter en kortfattad författarpresentation kommenteras de olika textutdragen ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Avsikten med denna läsning är att fördjupa förståelsen för vad kyrka och församling är i relation till dagens samhälle – utifrån den bredd av ecklesiologiska teorier som erbjuds i det internationella forskarsamhället.

Boken Kyrka i olika meningar är en bred samling kommentarer om kyrkan. Ett femtiotal texter formar ett samtal om teologi, litteratur och människors tro och vardag. Den utmanar till fördjupad reflektion om vad det är att vara församling och kyrka. Leif Nordenstorm – präst, teol dr och direktor på Fjellstedtska skolan.

Forskare i ledarskap menar att en god ledare behöver öva sig i att se olika perspektiv för att fatta så bra beslut som möjligt. Denna bok med sina ecklesiologiskt färgade texter ger med sina olika infallsvinklar material och erfarenheter för var och en som på något sätt bär ett engagemang för kyrka och församling. Margareta Westin Olsson – präst och distriktsföreståndare i EFS Mittsverige.

Denna »läsebok« ger ny och intressant kunskap om kristna kyrkors identitet och utveckling i nutid. Fokus ligger på Svenska kyrkan men analyserna är oväntat relevanta också för andra traditioner. Författarnas texturval och läsning utgör en unik källa till fördjupad medvetenhet om vad som är nödvändigt på enhetens väg. Sune Fahlgren – pastor, teol dr och lektor vid Stockholms Teologiska Högskola.

Sven-Erik Brodd – präst, teol. dr och professor i kyrkovetenskap
Gunnar Weman – biskop, teol. dr och ärkebiskop emeritus