Siri Dahlquist – Psalmförfattare, prästfru och teolog

280 kr

Artikelnr: 9789175806105 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 492 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Siri Dahlquist (1889–1966) var en av Sveriges första kvinnliga teologer, den andra kvinnan som tog teol.kand.-examen. Idag är hon mest känd som psalmförfattare. När hon gifte sig med en präst såg hon som sin kallelse att vara prästfru på heltid. Som sådan arbetade hon i Degerfors och Tranås. Hennes make Gunnar Dahlquist blev senare direktor för Svenska Kyrkans Mission. Missionen var det sammanhang där Siri Dahlquist kom att verka. I trettiofem år tillhörde hon centralstyrelsen för Svenska kvinnors missionsförening (idag Kvinnor för mission). I fjorton år var hon sekreterare i Stiftelsen Sverige och Kristen Tro, där hon stod i kontinuerlig kontakt med arbetet i kyrkoförsamlingar över hela landet. Hela livet var hon verksam som författare.

I den här boken får läsaren möta en kristen kvinnlig pionjär på många områden. Som student i Uppsala kom hon att stå i den s.k. ungkyrkorörelsens centrum. Senare i livet rycktes hon med i Oxfordgrupprörelsen och Moralisk upprustning (MRA). Mot bakgrund av tidigare okänt material ger boken en ingående bild av hennes liv. Jämte en utförlig levnadsteckning får läsaren i en rad specialstudier fördjupade kunskaper om en kyrklig kvinnas liv och tänkande under förra seklet. Siri Dahlquist har en självklar plats i 1900-talets svenska kyrkohistoria.

Bokens författare är forskare i teologi och litteraturvetenskap. Medverkar gör Torbjörn Aronson, Oloph Bexell, Sven-Erik Brodd, Anna Greek, Bo Hanson, Gunilla Hvarfner, Boel Hössjer Sundman, Karin Sarja, Inger Selander och Cecilia Wejryd. Den har redigerats av Vivi-Ann Grönqvist.