Det fredliga riket – en introduktion till kristen etik

227 kr

Artikelnr: 9789175806143 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 293 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Stanley Hauerwas (f. 1940) är idag en av USA:s mest inflytelserika teologer och etiker. Denna bok är på en gång en lärobok i kristen etik, en introduktion till Hauerwas teologi och ett argument för fredlighetens betydelse för den kristna tron. Kristen etik är för Hauerwas inte primärt en teoretisk fråga, utan en praktisk och utmanande verklighet. Genom att betona betydelsen av den kristna berättelsen, de kristna dygderna och kyrkan som gemenskap pekar han på den radikala kraft som ett liv i Kristi efterföljelse bär på idag. Stanley Hauerwas teologi kan varken beskrivas som konservativ eller liberal, och tar avstånd både från pliktetiska och utilitaristiska teorier om etik. I stället bygger denna bok på övertygelsen att trohet mot Guds rike innebär ett ifrågasättande av de krafter som styr vår värld. Det fredliga riket är en bok för den som söker en djupare förståelse för den kristna trons praktiska konsekvenser och den kristna kyrkans uppgift och betydelse i vår tid.