Framtidens gudstjänst – Svenskt Gudstjänstliv 2014

207 kr

Artikelnr: 9789175807201 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 264 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i serien Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 89 / 2014

Beskrivning

Beskrivning

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in i framtiden och ger förutsättningar för att forma morgondagens gudstjänstliv krävs ett mer nyanserat svar.

Den här boken vill bidra till ett sådant svar genom att presentera artiklar som diskuterar förslaget utifrån väsentliga kriterier för en livsduglig kyrkohandbok: förankring i den egna traditionen, delaktighet i pågående gudstjänstutveckling ekumeniskt och internationellt, grundlig pastoral och teologisk reflexion samt hög kvalitet hos texter och musik.

Nutidens starka förväntningar på liturgisk frihet och liturgiskt medbestämmande gör det svårt att skapa en gemensam kyrkohandbok för hela Svenska kyrkan. Det räcker knappast med att kyrkomötet antar den för att en ny kyrkohandbok ska bli väl mottagen och flitigt brukad; den måste inge förtroende och skänka användarna glädje och tillfredsställelse. Idéer om hur detta kan ske diskuteras inte bara av artikelförfattarna utan också i bokens fylliga recensionsavdelning.

Författarna:

Tomas Appelqvist, teol. dr, postdoktorsforskare i systematisk teologi vid Lunds universitet

Anna Maria Böckerman, fil. dr, kyrkomusiker i johannes församling, Helsingfors

Eva Hættner Aurelius, fil. dr, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

Ingrid Dahlström, teol. kand., komminister i Kropps församling, Lunds stift Ragnar Holte, teol. dr, professor em. i etik
Frank C. Senn, M. Div., Ph. D., liturgivetare och pastor i Evangelical

Lutheran Church of America
Bernice Sundkvist, professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi

 

Redaktör för årsboken:

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet

redaktion

Stephan Borgehammar, Anna j. Evertsson, Ragnar Holte, jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark.

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde nils Henrikssons Stiftelse) och Vetenskapsrådet.