Som regnet och snön

274 kr

Artikelnr: 9789175806396 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 326 Format: | Övrigt:

Detta är andra reviderade och utökade upplagan. Första upplagan utkom på Artos Bokförlag 1995.

Beskrivning

Beskrivning

En kritisk hållning till erbjudandena på livsåskådningsmarknaden är oundgänglig, om den mentala hälsan skall bevaras. Tvivlet är en nödvändig medicin mot övertro och illusioner. Men man kan inte leva bara på medicin. Man måste också äta och dricka.

Som regnet och snön är något så otidsenligt som en postilla, en samling predikningar till tiderna i kyrkans år. Boken kommer här i en andra, omarbetad och utvidgad upplaga. Den utgår från uppenbarelsen, det som Gud har avslöjat om sin hemlighet och som vi inte kan veta på något annat sätt, den trosskatt som kyrkan förvaltar sedan 2000 år.

Innehåller ett helt nytt register över samtliga bibelställen, relaterat till Romersk-katolska lektionariet och Den svenska evangelieboken.
Den utgår också från vardagserfarenheten i Sverige under de senaste årtiondena, där tron på nytt har blivit ifrågasatt. Uppdraget att förkunna en kristen tro som inte bara är en efterklang av allmänt accepterade tänkesätt har blivit svårare men också mer givande än på länge.
Dessa utläggningar av mässans bibelläsningar riktar sig till tänkande människor, troende och tvivlare, religiösa, agnostiker och ateister, utifrån vår tids frågeställningar och horisonter, med en förhoppning om att de troende skall finna näring för sin tro och de skeptiska skall skänka denna förkunnelse the benefit of the doubt – att, åtminstone som tankeexperiment, ställa sig frågan om den kristna tron i dess oförkortade form kunde vara ett hållbart, intellektuellt hederligt och meningsskapande alternativ inför de stora ofrånkomliga frågorna, om livet, kärleken och döden.
Anders Piltz är präst i den katolska dominikanorden, professor emeritus i latin vid Lunds universitet och idéhistoriker, en uppskattad och uppmärksammad röst i medierna, med lång erfarenhet som själasörjare.