Det kommer inte på tal

225 kr

Artikelnr: 9789177770862 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 188 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den religiösa pluralismen har ökat markant i Sverige de senaste decennierna och mycket talar för att den kommer att fortsätta att öka. Skolan är en plats där barn och unga kommer samman oavsett religiös och kulturell tillhörighet. I Det kommer inte på tal intervjuas ett 50-tal grundskolelever om deras upplevelser och erfarenheter av religiös mångfald i skolan med syftet att förstå vilka processer som påverkar deras uppfattningar. Vilka omständigheter har betydelse för deras upplevelser? Vilken roll spelar föräldrar, skola och vänner? Och har barnets ålder betydelse för hens erfarenheter av religiös och kulturell pluralism? För att få en fördjupad förståelse för elevernas berättelse intervjuas också några lärare och rektorer.

Boken riktar sig till blivande lärare, skolpersonal i tjänst och andra som är intresserade av religiös och kulturell pluralism i skolan. Linda Vikdahl är fil.dr i religionsvetenskap och lektor vid Södertörns högskola.