Stiftskyrkan kraftsamlar

182 kr

Artikelnr: 9789177770800 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 131 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Snart sagt alla som sedan slutet av 1930-talet engagerat sig i Svenska kyrkan utanför sin lokalförsamlings avgränsade sammanhang har ställts i relation till stiftsgården som pastoralteologisk företeelse. Stiftsgårdarna har i alla Svenska kyrkans stift under senare hälften av 1900-talet varit ett av de nav kring vilket det pastorala arbetet i stiftet kretsat. Den här boken beskriver och analyserar hur och varför de första stiftsgårdarna etablerades i de olika stiften.
Fredrik Santell är teologie doktor i kyrkohistoria och präst i Svenska kyrkan.