Den avhumaniserade männsikan

239 kr

Artikelnr: 9789177770473 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 270 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Doc. Glenn Hægerstam har under sin medicinar- och forskargärning i huvudsak ägnat sig åt smärtlindring. Hans förra bok, Den lidande människan, handlade om lidandet hos den enskilda människan. Nu tar han i Den avhumaniserade människan upp mänsklig ondska och det lidande människan åsamkar andra. Boken omfattar en inledning, nio essäer och en efterskrift och diskuterar avhumaniseringens roll i krig och totalitära miljöer. Författaren gör också ett försök till analys av orsakerna bakom hedersmord och våldshämnd. När diskussionen kommer in på döendet och döden blir det också ofrånkomligt att ta upp ämnet dödshjälp. Författaren undersöker frågan om hur vi ska förhålla oss till onda handlingar utförda av mentalt sjuka människor. Men han konstaterar samtidigt att i de flesta fall är det mentalt fullt friska människor som begår mord och utför grovt våld. I den avslutande essän diskuteras varför det finns lidande och ondska. Här avfärdas tanken på att mänskligheten kan indelas i onda och goda människor: Den skiljelinjen går nämligen inom var och en av oss.
Av Glenn Hægerstam har följande böcker utkommit på Artos & Norma bokförlag: Den empatiska människan 2013, Den sanningssökande människan 2016 och Den lidande människan 2018.

Författaren Glenn Hægerstam är med. dr. och docent. Hægerstam har studerat i Graz och Stockholm och har tidigare arbetat med forskning, undervisning och medicinsk information.