Nyhet

Svenska dagbladet uppmärksammar Jonas Jonsons bok

“En nyanserad bild av biskop Gustaf Aulén. Åtskilligt i Gustaf Auléns memoarbok från 1975 tycks ha varit tillrättalagt. När Jonas Jonson nu skriver om sin företrädare på biskopsstolen i Strängnäs framträder även de mindre smickrande sidorna.” Biografier kan skrivas på många olika sätt. När förre Strängnäsbiskopen Jonas Jonson nu författat en sådan över sin berömde föregångare i ämbetet Gustaf Aulén. Biskop och motståndsman (Artos), har han valt att skriva en livsskildring, inte en idéanalytisk eller lärdomshistorisk framställning.…Till recensionen