Nyhet

Mattias Lundbergs bok recenseras i Dagen

Gediget om Luthers syn på musik.
Reformationsjubileet är över. Vi fick ta del av nya böcker som både hyllade och kritiserade reformatorn Martin Luther samt läsa nyutgåvor av Martin Luthers egna texter.…

Flera av oss känner oss kanske därför mätta på Luther. Då ger Mattias Lundberg ut boken “Martin Luthers egna toner och ord om musik” och bjuder in till ett område som är relativt outforskat och nytt för de flesta, nämligen musikern och musikteoretikern Martin Luther … Läs recensionen här