Om doendets vardag
Nyhet

Katolskt magasin recenserar Om döendets vardag

Fin recension av sr Christina Hennig SND

“Jag som sjukhussjälavårdare välkomnar boken. Den är inte bara en intressant och inspirerande läsning, utan också en värdefull handbok för människor, personal, präster, närstående och patienter, som på olika sätt kommer i kontakt med döendet. Frågeställningar behandlas nyanserat utan att skönmåla eller ensidigt belysa en viss riktning. Boken är verklighetsnära och hoppfull med många roliga, trösterika, spännande berättelser om enskilda episoder.”

Köp boken här på vår hemsida och läs gärna Christina Hennigs recension här.