Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling

225 kr

Artikelnr: 9789177771579 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 224 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Från senare delen av 1800-talet påverkades svenskt kyrkoliv av olika väckelserörelser. En av dem var den nyevangeliska. År 1878 bildades Svenska Missionsförbundet (SMF) som organiserade både missionsföreningar och missionsförsamlingar.
Även i Siljansbygden i Dalarna etablerades missionsförsamlingar anknutna till SMF. Många blev medlemmar. I samhällen och byar byggdes missionshus och befolkningen hjälpte till. Hur uppkom och utformades mötet mellan missionsförsamlingarna och det mer traditionsbevarande och kollektiva lokalsamhället där? Hur kom missionsförsamlingarna att vara integrerade och attraktiva gemenskaper? Undersökningen startar i 1860-talet och följer utvecklingen fram till ca 1920 i Orsa, Mora, Solleröns, Leksands och Rättviks socknar.

Författaren är verksam som lektor i kyrkohistoria vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala, och har sin släkt förankrad i Siljansområdet.