Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

225 kr

Artikelnr: 9789177771395 Kategori: Författare: | Förlag: | Utgivningsdatum: 2020-04-24 Antal sidor: 202 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

I den här boken beskrivs hur socialetiken vuxit fram och utvecklats inom Svenska kyrkan från tiden strax före 1900 till omkring år 2000. Från början präglades socialetiken av den teologi och kyrkosyn som var förknippad med den så kallade ungkyrkligheten men kom sedan att få en alltmer ekumenisk karaktär. Under det sekel boken behandlar har världen satts i brand genom två världskrig, genomlevt ett mer än fyrtioårigt kallt krig som både förlamat och inspirerat, och under hela perioden har den naturvetenskapliga forskningen, på nästan alla områden, kommit att medföra etiska frågor till både kyrkan och samhället. Boken mynnar ut i frågan om den kristna socialetiken kommer att få rum i Svenska kyrkans organisation och verksamhet också i framtiden.
Gert Nilsson är präst i Svenska kyrkan och docent i etik vid Lunds universitet. Han har varit församlingspräst i Skåne och Blekinge, konsulent i socialetiska frågor vid Svenska kyrkans riksorganisation och forskare i teologi och etik vid Svenska kyrkans forskningsråd. Han medverkade senast i antologin När murarna föll. Svenska kyrkan under kalla kriget.