Samtal om den kristna tron

kr

Artikelnr: 9789177770343 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 10 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Studieplan till boken Jesus, min Herre och min Gud av Bo Brander (Artos 2017)
Studieplanen är sammanställd av Gunnar Weman

Grundboken Jesus, min Herre och min Gud är en undervisning om den kristna tron utifrån den apostoliska trosbekännelsen. Det är nu studiegruppens uppgift att vid sina samlingar samtala om den kristna trons innehåll med hjälp av bokens framställning. Studieplanen följer i all enkelhet bokens olika kapitel och lyfter fram en del samtalsfrågor. Ibland har de helt naturligt karaktären av ett enkelt bibelstudium. Frågorna är hur som helst tänkta såsom hjälp för samtalet. Har deltagarnas läsning av Grundbokens olika avsnitt aktualiserat andra frågeställningar, så tag dem i första hand!