Naturvetenskap och religiös tro

Artikelnr: 9789177770565 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 248 Format: | Översättare: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

Naturvetenskap och religiös tro anses ofta stå i ett spänningsförhållande till varandra. Samtidigt är det väl känt att en rad framstående forskare och naturvetare varit och är religiösa. Frågan blir därför hur naturvetenskap och religiös tro förhåller sig till varandra. Denna volym innehåller ett antal texter om relationen mellan naturvetenskap och religiös tro skrivna av en rad framstående naturvetare, teologer och filosofer. De tar upp frågor som: Har naturvetenskapen visat att vi inte har fri vilja? Är människan ingenting mer än materia? Går evolutionsteorin att förena med Bibelns skapelseberättelser? Är universum designat? Vilka filosofiska förutsättningar har naturvetenskapen?

De föreliggande texterna gavs ursprungligen ut som Faradayartiklar av Faraday Institute for Science and Religion, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med säte i Cambridge som verkar för att främja den offentliga förståelsen av förhållandet mellan naturvetenskap och religiös tro.