Mikael Agricola – Hans liv och verk

305 kr

Artikelnr: 9789175808376 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 395 Format: | Översättare: | Illustrerad av: Rikt illustrerad med bilder i färg och sv/v
Beskrivning

Beskrivning

Reformatorn och det finska skriftspråkets fader Mikael Agricola (ca 1507–1557) var elev till Erasmus av Rotterdam och Martin Luther. Han var en lärd humanist i ledningen för Åbo stift under kyrkans brytningsår samt författare till de första bibelöversättningarna och böckerna överlag som gavs ut på finska.

Simo Heininen ger en livfull och sakkunnig presentation av Mickel Olofssons väg från Pernå socken via latinskolan i Viborg och universitetet i Wittenberg till Mikael Agricolas år som rektor och biskop i Åbo samt av hans sista uppdrag – att för Gustav Vasas räkning förhandla om fred med Ivan IV i Moskva. Dessutom ingår en presentation av Agricolas verk: nio böcker på finska, från Abc-boken till Gamla testamentets profeter.

Boken grundar sig på ny forskning och kompletterar bilden av Agricolas banbrytande insatser för den finska litteraturen och kulturen. Därtill belyser den reformationstidens andliga och idémässiga strömningar och källorna till den finska och svenska kyrkan av i dag. Det handlar om den första heltäckande monografin över Agricolas liv och verk som ges ut på svenska.

Simo Heininen är professor emeritus i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet och har gett ut era böcker om Agricola. Föreliggande utgåva är en reviderad version av motsvarande bok på finska.