Kalmar stifts biskopsporträtt

218 kr

Artikelnr: 9789177770183 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 153 Format: | Illustrerad av: Rikt illustrerad med bilder i färg och sv/v Övrigt:

Växjö stiftshistoriska sällskap – skrifter 23

Beskrivning

Beskrivning

Kalmar har en domkyrka, sveriges främsta barock­ tempel, som ständigt påminner om att staden under mer än trehundra år (1603–1915) var centrum i ett stift som omfattade sydöstra småland och Öland. Stiftet leddes till en början av så kallade superinten­denter, från 1678 av biskopar. Deras ansvar var kyrka, kultur och skola i hela stiftet, många var lärda och vältaliga, inte alltid teologer. Alla var de barn av sin tid, alla tog intensiv del i både de konflikter och den ut­veckling som skedde i deras samtid.

Som i andra stift skapades en serie porträtt av stifts­ cheferna – det blev fjorton stycken. När stiftet upplös­tes hamnade serien på gymnasiet intill domkyrkan, och i dag finns den på stagneliusskolan ett par hundra meter längre bort. Tusentals elever och lärare har sett porträtten och undrat över deras ibland myndiga an­sikten och över gångna tiders klädedräkt.

Här berättar teol. dr Peter Bexell, präst och tidigare stiftsadjunkt, om de olika personligheterna och deras livsöden. Tillsammans blir det stommen till historien om några hundra år i den bygd som var ett stift. Varje enskilt porträtt blir utförligt dokumenterat och porträttseriens växlande öden förklaras.