Konvergenser och divergenser

244 kr

Artikelnr: 9789177772644 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 204 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Ingår i serien Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 98 / 2023

Beskrivning

Beskrivning

Gudstjänstlivet i Sverige präglas av spänningar och överlappande möten, av konvergenser och divergenser. Medvetet upprätthållna särtraditioner interagerar med bruk där olikartat idégods kan ge upphov till nya och innovativa gemensamma praktiker.
Årsbokens fem artiklar belyser friktionen mellan det sammanstrålande och det särskiljande. Studierna tar sig an kontroversiella och oväntade historiska konvergenser, men ger också utrymme till divergerande tendenser. Bland de behandlade konvergenta och divergenta gudstjänstuttrycken återfinns Andra Vatikankonciliets liturgiska konsekvenser i romersk­katolska kyrkan liksom dess avtryck i Svenska kyrkan, receptionen av Östkyrkliga ikoner i Svenska kyrkan, firandet av den så kallade ”Ökenmässan” i ekumeniska sammanhang idag, samt strömningar och debatter rörande de svenska frikyrkosamfundens gudstjänstmusik under de senaste femtio åren.
Volymen innehåller en avdelning med recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik, samt utförliga minnesteckningar över Lars Eckerdal, Karl Johan ”Jocke” Hansson och Ragnar Holte.

Författare: Hedvig Brander Jonsson, docent och f.d. universitetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet
Sven-Erik Brodd, professor emeritus i kyrkovetenskap, Uppsala universitet
Leander Franke, organist, doktorand i musikvetenskap, Åbo Akademi
Yvonne Maria Werner, professor i historia, Lunds universitet
Johannes Zeiler, teol.dr., domkyrkolektor, Linköpings domkyrkopastorat

Redaktör Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet
Redaktionsgrupp: Sune Fahlgren, Anna Minara Ciardi och Thomas Arentzen
Redaktion i övrigt: Gabriel Bar-Sawme, Ninna Edgardh, Anna J. Evertsson, Stina Fallberg Sundmark, Jonas Lundblad, Mikael Löwegren