Kamp med förnuftet

255 kr

Artikelnr: 9789175803852 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 359 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Förnuft och rationalitet hör till den västerländska filosofins centrala begrepp. De är även viktiga kulturella markörer. När något beskrivs som rationellt indikeras ett godkännande, medan det motsatta anses vara problematiskt. Samtidigt kan den västerländska filosofin och ibland hela den västerländska kulturen uppfattas som alltför rationalistisk. Detta är till exempel vanligt i Ryssland. Kritiken av »den västerländska rationalismen« framstår där som ett angeläget filosofiskt projekt. Vad ligger i kritiken? Är den berättigad?

I sin bok Kamp med förnuftet diskuterar Elena Namli den skepsis mot västerländsk rationalism som vi möter hos tre kända ryska tänkare: Fjodor Dostojevskij, Lev Sjestov och Michail Bachtin. Hon visar att romanen Bröderna Karamazov kan läsas som de tre brödernas kamp med förnuftet, att den rysk-judiske filosofen Sjestovs produktion innehåller en avancerad kritik av skilda former av rationalism och att det i Bachtins tidiga produktion finns en originell modell för icke rationalistisk etik.

I boken påvisas att den ryska kritiken har stor relevans för nutida etik och moralteologi. Den kan på ett intressant sätt bidra till de diskussioner om förnuft och rationalism som idag förs inom ramen för postmodern filosofi och teologi.

Elena Namli är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet.