Tillbaka

Källan vars flöden frälsning ger – En liten bok om eukaristin

182 kr

Artikelnr: 9789177770398 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 138 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den här boken handlar om eukaristin – historiskt, innehållsligt och hur den praktiskt firas. I Svenska kyrkan var det en eukaristisk väckelse under 1900-talet. Under 1800-talet hade firandet minskat och på sina håll i det närmaste upphört, men utvecklingen vändes och läget är idag ett helt annat. Boken diskuterar bland annat denna utveckling och pekar på några orsaker till förändringen.

Varje försök att låsa fast eukaristins betydelse till en enda sak riskerar att reducera innebörden. Eukaristin är större än så. I den här boken behandlas därför måltiden innehållsligt utifrån sex olika motiv: Tacksägelse, Gemenskap, Åminnelse, Offer, Mysterium och Kristusnärvaro. I ett fullödigt eukaristifirande återfinns alla dessa motiv, och när de betraktas samtidigt kan förståelsen av eukaristin djupna.

Eukaristin är Kristus stora gåva till kyrkan och kyrkans centrala handling, den som gör henne till vad hon är.