Henry Weman – Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält

275 kr

Artikelnr: 9789175807294 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 305 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Henry Weman blev under sina många år som domkyrkoorganist i Uppsala domkyrka (1927–1964) en central gestalt i Uppsalas musikliv. Förutom organist var han körledare, sånganförare, debattör, organisatör, inspiratör. Han rörde sig också ute i landet som konsertorganist, föreläsare, utredare. När andra världskriget inte lade hinder i vägen befann han sig gärna ute i Europa. Sin aktiva tid avslutade han med ett antal resor till främst södra Afrika för att där inspirera kyrkorna att använda sig av sin egen folkmusik i gudstjänsten.

Mot bakgrund av artiklar och brev möter vi här ett intensivt samtal om vad kyrkomusiken och körsången har att ge i spänningen mellan tradition och förnyelse. Henry Weman talade gärna om musikens kvalitet, glädje, fest och djup.

Gunnar Weman, teol. dr och fil. kand, har varit församlingspräst i Sigtuna, biskop i Luleå och ärkebiskop i Uppsala. Här skriver han om sin far domkyrkoorganisten Henry Weman.