Hans Brask – biskop mellan påvemakt och kungamakt

251 kr

Artikelnr: 9789175806594 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 315 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firas ett 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i Linköpings stift. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan kyrkomakt och kungamakt. Den linköpingfödde biskopen Hans Brask verkade mitt i detta skede.
Denna antologi visar renässansmänniskan Hans Brask; maktmänniskan, politikern, domaren, den andliga ledaren, patrioten och godsägaren. Man får en varierad inblick i 1500-hundratalsmänniskans tankevärld och överväldigande verksamhetsfält; hur en rikt begåvad man, med avstamp i kyrkans biskopsämbete framgångsrikt tog del i samhällets verksamheter.