Tillbaka

Från Sara Greta till Lilla svarta Sara. Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur

234 kr

Artikelnr: 9789175804453 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 340 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter. Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet. I bokens första del, »Väckelsen i litteraturen«, diskuteras bilden av och relationen till väckelsen i texter av Emilie Flygare-Carlén, Selma Lagerlöf, H.C. Andersen, Sara Lidman, Tore Nilsson och Åke Lundgren, liksom bilden av väckelsen i 1800-talets engelskspråkiga reseskildringar. I den andra delen, »Väckelsens litteratur«, belyses den genremässiga bredden i de samfundsanknutna bokförlagens utgivning. Bland annat analyseras romaner av P.P. Waldenström och Elisabeth Beskow, mera känd under signaturen Runa. Här behandlas även dagboks- och tidskriftsgenren, reseskildringen, julboken och den andliga sången, representerad av Lina Sandells kända visa om Lilla Svarta Sara.