Ekumenik på katolsk grund

109 kr

Artikelnr: 9789175803142 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 118 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Denna skrift behandlar den internationella ekumeniska sammanslutningen International League for Apostolic Faith and Order (ILAFO). I allt väsentligt var den en utväxt av den högkyrkliga rörelsen, och motiven för dess grundande var de att man ville se en annan ekumenik än den aktuella. En ekumenik som inte utgick från den minsta gemensamma nämnaren, det exklusivt protestantiska, eller någon annan särmening, utan det katolska, det allmänkyrkliga. Först när den ekumeniska rörelsen fick denna utgångspunkt – en ekumenik på katolsk grund – skulle den, menade man, bli fruktgivande.