Den inkarnerade kärleken. Tankar om diakoni

225 kr

Artikelnr: 9789177772149 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 149 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Kyrkans diakonala kallelse tar sig olika uttryck i olika tider, men kan aldrig förbli obesvarad. Om den inte finner sina uttryck inom den kyrkliga strukturen, kommer den att växa fram som alternativa kristna rörelser vid sidan av den etablerade kyrkan. Det har visat sig i historien och kommer kanske att upprepas igen i en tid då resurserna sinar. Kyrkans kallelse att synliggöra Guds fortsatta omsorg om sin skapelse kommer däremot alltid att utgöra ett av hennes huvuduppdrag.
Den inkarnerade kärleken handlar om kyrkans diakoni sett utifrån författarens mångåriga yrkesliv som diakon i Svenska kyrkan. Boken tar upp historiska utvecklingslinjer, teologiska perspektiv där kyrkosyn och synen på diakoni kopplas samman, men även tankar och visioner för framtiden. Den diakonidefinition som löper som en röd tråd genom boken återspeglas också i dess titel. »Diakoni är kyrkans uppdrag att med sin närvaro och sina handlingar visa på Guds fortsatta omsorg om sin skapelse.«

Bokens diskussion om en sakramental kyrkosyn är ett viktigt bidrag inte bara till förståelsen av diakoni, utan också till förståelsen av vad kyrkan är. Biskop Johan Tyrberg, ur förordet.

Marie Bernéli är teolog, författare och diakon i Sankt Matteus kyrka i Malmö. Hon har även under 1990-talet arbetat i Heliga Trefaldighets församling i Gävle. I sin nuvarande diakontjänst i Malmö arbetar hon framför allt med själavård och andlig fördjupning och har tidigare gett ut två böcker om det kristna Enneagrammet.