Johann Sebastian Bachs Actus Tragicus

215 kr

Artikelnr: 9789172171374 Kategorier: , , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 148 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Actus Tragicus är ett fascinerande vokalverk komponerat av den unge Johann Sebastian Bach. Styckets djupa teologiska innebörd, dess starka symbolik och inte minst dess tidlöst vackra musik har fascinerat musikutövare och åhörare genom århundraden. Denna bok är en djupdykning i detta stycke som inleder med dess tillkomst och sammanhang följt av en ingående analys av verkets musik, struktur, text och teologi. Därefter följer en genomgång av verkets receptions- och tillämpningshistoria internationellt och i Sverige där även idéhistoria, politisk ideologi liksom verkets överföring i konst, litteratur och dans med mera behandlas. Avslutningsvis får fyra auktoriteter inom olika områden berätta om sin relation till och förståelse av verket.

Leander Franke (f. 1988) är kyrkomusiker i Svenska kyrkan och doktorand i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Som forskare har han sin tyngdpunkt vid relationen musik–teologi. Som musiker har han gjort sig bemärkt som en framstående interpret av Bachs verk där han i egenskap av instrumentalist, sångsolist och dirigent uppfört ett stort antal av dennes verk både i Sverige och utomlands.