De heligas gemenskap. Om celler inom svenska kyrkan

199 kr

Artikelnr: 9789175804491 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 192 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

De heligas gemenskap Om celler inom svenska kyrkan

Denna bok ger ett viktigt och hoppingivande perspektiv på församlingsarbetet. Den handlar om smågrupper. Då sker en förskjutning från institution till organism, från att låta lekmännen vara objekt för församlingens verksamheter till att låta dem vara subjekt.

Det kristna livet kan bara levas i och bli synligt genom de heligas gemenskap. Det är den grundläggande tesen bakom denna bok, skriven av prästen Håkan Sunnliden, fil mag och teol lic i kyrkohistoria. Han har sedan många år tagit intryck av den moderna cellkyrkorörelse som sedan mitten av 1960-talet sprider sig över hela världen.