Brev till unga präster & pastorer i Kristi kyrka

74 kr

Artikelnr: 9789175804743 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 64 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Var finner en ny generation präster och pastorer vägledning för uppdraget som kyrkans herdar i en tid när gudstjänstlivet förflackas och teologin utarmas av rationalism och individualism? I ett nutida apostoliskt herdabrev, riktat framför allt till unga kyrkotjänare, visar biskop Biörn Fjärstedt på vägar mot en fördjupad spiritualitet och förnyad kyrkovision. Utgångspunkten är, nu som när allt tog sin början i den övre salen, evkaristin, samlingen i brödets och vinets måltid. När allt fler lämnar kyrkogemenskapen och församlingarnas kraft går åt till
administration och sammanträden, vill biskopen ingjuta mod i de unga präster och pastorer som skall ta vid inför framtiden. Han förespråkar ett lödigt gudstjänstfirande och en karismatisk teologi grundad på evangelierna. Genom församlingarnas inre förnyelse kan evangeliet återfå sin vitalitet i vår kultur.

Biörn Fjärstedt är biskop emeritus i Visby stift. Han slu-
tade sin tjänst 2003 och hade då innehaft ämbetet sedan 1991. Han är visitator för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, Helige Franciskus systraskap i Klaradals kloster och Laurentiistiftelsen i Lund, samt medlem av Focolares ekumeniska biskopskonferens.