Återspeglingar längs marken – Sju läsningar i Nya testamentet

195 kr

Artikelnr: 9789175807577 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 164 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Återspeglingar längs marken är ett försök att följa några utvecklingslinjer i Nya testamentet på markplanet. Vad hände längs vägarna, där den kristna tron fördes fram och där den stannade till och tog fäste?

I en inledande essä summeras den kritik som i ljuset av de nytestamentliga skrifternas faktauppgifter kan riktas mot en rad av de hypoteser som den så kallade bibelkritiken förde fram och sedan envist fortsatte med även när verkligheten hunnit ifatt hypoteserna.

I de sju följande essäerna beskrivs det egendomliga fenomenet att Kyrkan försvann i den protestantiska bibelkritiken och återfanns först med ett förnyat studium av de tidiga kyrkofädernas skrifter. Och hur kom det sig att bara S:t Paulus missionsresor drog till sig intresset? Det restes också i österled och söderut.

De två huvudvittnena för evangeliet kom till Rom och blev martyrer. Men den lärjunge Jesus älskade blev kvar länge i öst, och Jakob, Herren broder, i Jerusalem.